HANDELSBETINGELSER

BITCOINSALG.DK

bitcoinsalg.dk ejes og drives af Blockchain Danmark ApS, CVR: 38716247. bitcoinsalg.dk kan kontaktes via mail på support@bitcoinsalg.dk.

ALDERSGRÆNSE

Du skal være 18 år for at handle hos bitcoinsalg.dk.

BESTILLING

Du giver os fuldmagt til at indkøbe Bitcoins/Bitcoin Cash for det ved bestilling angivne beløb i danske kroner.

Når vi har modtaget din betaling via bankoverførsel, gennemfører vi indenfor 24 timer et køb af Bitcoins/Bitcoin Cash på en udenlandsk børs.

Købet anses for afsluttet, når vi har foretaget en transaktion af de indkøbte Bitcoins/Bitcoin Cash til den Bitcoin/Bitcoin Cash-adresse, som du har oplyst os ved bestilling.

Kan vi af ukendte årsager ikke gennemføre købet, returnerer vi betaling til afsenders bankkonto.

PRIS

Den ved køb oplyste pris er en vejledende markedskurs. Markedskursen kan ændre sig mellem bestillingstidspunktet og indkøbs tidspunktet. Som kunde betaler du den til enhver tid gældende markedskurs på tidspunktet for vores indkøb på dine vegne.

Da Bitcoin/Bitcoin Cash handles i euro på udenlandske børser, vil der ske indkøb i euro på baggrund af omregning af det af kunden overførte danske beløb. Vores euro kurs afregnes til 7.49812 kr.

KOMMISSION

Ved køb udgør vores kommission som udgangspunkt 2.95 % af kundens overførte beløb i danske kroner, dog mindst 15 kr., medmindre andet er særskilt anført ved bestilling.

FORTRYDELSESRET

Der er ingen fortrydelsesret på handler foretaget på bitcoinsalg.dk. Der er tale om en finansiel tjenesteydelse hvor prisen på Bitcoin/Bitcoin Cash afhænger af udsving på kapitalmarkedet.

Vi bestræber vi os så vidt muligt på at undlade at købe Bitcoins/Bitcoin Cash på vegne af en kunde, hvis vi inden gennemførelsen af indkøbet bliver opmærksom på at kunden ønsker at fortryde handlen. I dette tilfælde beder vi dig kontakte os hurtigst muligt på support@bitcoinsalg.dk.

KLAGEMULIGHEDER

Klager over vores tjenesteydelse kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail support@bitcoinsalg.dk.

ANSVAR

Vi fraskriver os ansvaret for ethvert potentielt tab, du som kunde måtte lide ved at handlen ikke bliver gennemført indenfor den angivne tidsramme.

Efter afslutning af et køb er det dit fulde ansvar at opbevare dine Bitcoins/Bitcoin Cash sikkert. Vi tager intet ansvar for efterfølgende tab af Bitcoins/Bitcoin Cash, herunder ved bortkomst af din private nøgle (private key).

Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted.

DATABEHANDLING

Blockchain Danmark opbevarer alle ordre data i højst fem år. De af kunden videregivne/indtastede oplysninger på hjemmesiden vil blive lagret i firmaets database. Data er kun til intern brug og vil ikke blive solgt eller udleveret til tredjepart.

ÆNDRINGER

Handelsbetingelserne kan ændres uden varsel.